Kurikulum Pondok Pesantren Miftahut Tholibin

Untuk Kuri kulum Pondok Pesantren Miftahut Tholibin Masih Berkiblat pada ajaran ulama salaf yang sudah di setarakan atau sesuai dengan lampiran surat Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : DJ. / IPP.00.7 / 940 /2008, tanggal 29 Juli 2008 perihal penyetaraan lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah

Tingkat Ibtida' atau Setara dengan SD atau Mi 
Kurikulum yang di ajarkan adalah sebagai berikut :             1.Tajwid                          : Syifa'ul Jinan
            2.Fiqih                             : Safinatun Naja
                                                      Fiqih Jawan
            3.Tauchid                         : Aqidqtul Awam
            4.Ahlak                            : Ahlaqul Banin
            5.Tartil Al-Quran
            6.Nahwu                          : Nahwu Jawan
            7.
            8.                                    
 Tingkat SLTP atau MTs
Kurikulum yang di ajarkan adalah sebagai berikut : 
            1. Tajwid                     : Hidayatul Mustafid
            2. Fiqih                        : Fatchul Qorib (Taqrib)
            3. Tauchid                    : Kifayatul Awwam / Assanusiyah
            4. Akhlaq                    : Ta’limul Muta’alim
            5. Nahwu                    : Al-Assmawi / Mutammimah
            6. Shorof                     : Nadlom Maqsud
            7. Tarikh                      : Nurul Yaqin
            8. Al-Qur’an                : Hafal juz 30 ,Al-Qur’an dengan Tajwid bagus


 Tingkat SMA  atau MA
Kurikulum yang di ajarkan adalah sebagai berikut : 
             1.
             2.
             3.
             4.
             5.
             6.
             7.
             8.
             9.
           10.
           11.
           12.
           13.